Kế hoạch tổ chức tuần SHCD - SV năm học 2020 - 2021

Kế hoạch tổ chức tuần SHCD - SV đầu khóa năm học 2020-2021 Kế hoạch tổ chức tuần SHCD - SV giữa khóa năm học 2020-2021 Kế hoạch tổ chức tuần SHCD - SV cuối khóa năm học 2020-2021

Thông tin chi tiết trong file đính kèm!

Tệp đính kèm:

483 KH-DHN Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa học năm học 2020-2021.pdf
64KH-DHN Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên cuối khóa học năm 2020-2021.pdf
65KH-DHN Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên giữa khóa học năm 2020-2021.pdf


06-12-2022

22 1 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL