Kế hoạch tổ chức tuần SHCD - HSSV năm học 2018-2019

Kế hoạch tổ chức tuần SHCD - HSSV đầu khóa cho sinh viên K73 và Kế hoạch tổ chức tuần SHCD - HSSV đầu năm cho các khóa còn lại.

Thông tin chi tiết trong file đính kèm!

Tệp đính kèm:

309 KH-DHN Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - HSSV đầu năm học 2018-2019.pdf
311 KH-DHN Tổ chức tuần sinh hoạt công dân - HSSV đầu khóa năm học 2018-2019.pdf


06-12-2022

18 1 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL