Kế hoạch tổ chức tuần SHCD - HSSV năm học 2017-2018

Kế hoạch tổ chức tuần SHCD - HSSV đầu khóa cho sinh viên K72 và tuần SHCD - HSSV đầu năm cho các khóa còn lại.

Thông tin chi tiết trong file đính kèm!

Tệp đính kèm:

208 KH-DHN Tổ chức tuần sinh hoạt công dân - HSSV đầu năm năm học 2017-2018.pdf
209KH-DHN Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân -HSSV Đầu khóa năm học 2017-2018.pdf


06-12-2022

31 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL