Kế hoạch tổ chức tuần SHCD - HSSV năm học 2019-2020

Kế hoạch tổ chức tuần SHCD - SV đầu khóa Kế hoạch tổ chức tuần SHCD - SV giữa khóa Kế hoạch tổ chức tuần SHCD - SV cuối khóa

Thông tin chi tiết trong file đính kèm!

Tệp đính kèm:

302 KH-DHN Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên giữa khóa học năm học 2019-2020.pdf
303 KH-DHN Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên cuối khóa học năm học 2019-2020.pdf
308KH-DHN Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân -sinh viên Đầu khóa học năm học 2019-2020.pdf


06-12-2022

12 3 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL