Danh sách giảng viên, kỹ thuật viên Bộ môn Hóa sinh

huong.png

PGS. TS. Phùng Thanh Hương

Giảng viên cao cấp

Trưởng Khoa, Phụ trách bộ môn Hóa sinh và bộ môn Công nghệ sinh học Dược

Email: huongpt@hup.edu.vn

Lí lịch khoa học: Xem tại đây

PGS. TS. Nguyễn Thị Lập

Giảng viên cao cấp

Email: lapnt@hup.edu.vn

Lí lịch khoa học: Xem tại đây

TS. Đào Thị Mai Anh

Giảng viên chính

Giáo vụ sau đại học Khoa CNSH

Email: anhdtm@hup.edu.vn

Lí lịch khoa học: Xem tại đây

TS. Nguyễn Xuân Bắc

Giảng viên chính

Giáo vụ đại học Khoa CNSH

Email: bacnx@hup.edu.vn

 Lí lịch khoa học: Xem tại đây

ThS. Mai Văn Hiên

Giảng viên

Giáo vụ Bộ môn Hóa sinh

Email: hienmv@hup.edu.vn

Lí lịch khoa học: Xem tại đây

TS. Phạm Trần Thu Hà

Giảng viên

Email: phamtranthuha@hup.edu.vn

Lí lịch khoa học: Xem tại đây

DS. Phạm Thị Bích Du

KTV chính Y

Email: duptb@hup.edu.vn

 

DS. Phạm Thị Kim Thoa

KTV chính Dược

Email: thoaptk@hup.edu.vn

 


04-06-2020

1015 2 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL