Các hình thức thi đua khen thưởng đã đạt được

Các hình thức khen thưởng

 

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

2007

Huân chương Lao động hạng Ba

Số 927/2007/QĐ-CTN ngày 16/8/2007 của Chủ tịch nước

2014

Huân chương Lao động hạng Nhì

Số 794/2014/QĐ-CTN ngày 11/4/2014 của Chủ tịch nước

 

 

 

2004

Bằng khen của Thủ tướng CP

Số 1337/QĐ-TTg ngày 15/12/2004 của Thủ tướng CP

2010

Bằng khen của Thủ tướng CP

Số 2448/QĐ-TTg ngày 31/12/2010 của Thủ tướng CP

 

 

 

2005

Bằng khen của Bộ Y tế

QĐ số 631/QĐ-BYT ngày 14/3/2005 của Bộ Y tế

2008

Bằng khen của Bộ Y tế

QĐ số 942/QĐ-BYT ngày 20/3/2008 của Bộ Y tế

2008

Bằng khen của CĐ Y tế VN

Số 102, ngày 16/10/2008 của CĐ Y tế VN

2009

Bằng khen của CĐ Y tế VN

Số 59, ngày 12/10/2009 của CĐ Y tế VN

2009

Bằng khen của Bộ Y tế

QĐ số 915/QĐ-BYT ngày 20/3/2009 của Bộ Y tế

2010

Bằng khen của Bộ Y tế

QĐ số 2154/QĐ-BYT ngày 21/6/2010 của Bộ Y tế

2012

Bằng khen của Bộ Y tế

QĐ số 441/QĐ-BYT ngày 15/2/2012 của Bộ Y tế

2013

Bằng khen của Bộ Y tế

QĐ số 581/QĐ-BYT ngày 20/2/2013 của Bộ Y tế

2015

Bằng khen của Bộ Y tế

QĐ số 4252/QĐ-BYT ngày 13/10/2015 của Bộ Y tế

2015

Bằng khen của Bộ Y tế

QĐ số 5053/QĐ-BYT ngày 27/11/2015 của Bộ Y tế

​2018

​Bằng khen của Bộ Y tế

​QĐ số 5934/QĐ-BYT ngày 01/10/2018của Bộ Y tế

Danh hiệu thi đua
 

 

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2006-2007

TT Lao động xuất sắc

QĐ số 2329/QĐ-BYT ngày 30/6/2008 của Bộ Y tế

2007-2008

TT Lao động xuất sắc

QĐ số 2345/QĐ-BYT ngày 30/6/2009 của Bộ Y tế

2008-2009

TT Lao động xuất sắc

QĐ số 1736/QĐ-BYT ngày 24/5/2010 của Bộ Y tế

2009-2010

TT Lao động xuất sắc

QĐ số 929/QĐ-BYT ngày 31/3/2011 của Bộ Y tế

2010-2011

TT Lao động xuất sắc

QĐ số 441/QĐ-BYT ngày 15/02/2012 của Bộ Y tế

2011-2012

TT Lao động xuất sắc

QĐ số 581/QĐ-BYT ngày 20/02/2013 của Bộ Y tế

2012-2013

TT Lao động xuất sắc

QĐ số 202/QĐ-BYT ngày 16/01/2014 của Bộ Y tế

2013-2014

TT Lao động xuất sắc

QĐ số 5148/QĐ-BYT ngày 12/12/2014 của Bộ Y tế

2014-2015

TT Lao động xuất sắc

QĐ số 5594/QĐ-BYT ngày 30/12/2015 của Bộ Y tế


​2015-2016


​TT Lao động Tiên tiến

​QĐ số 701/QĐ-DHN ngày 02/8/2016 của Trường Đại học Dược Hà Nội​


​2016-2017


​TT Lao động xuất sắc

​QD​số 198/TB-DHN ngày 02/08/2017 của trường đại học Dược Hà Nội​

​2017-2018

​TT Lao động xuất sắc

​QĐ số 6227/QĐ-BYT ngày 16/10/2018của Bộ Y tế

​2018-2019

​TT Lao động Tiên tiến

​​QĐ số 789/QĐ-DHN ngày 07/8/2019 của Trường Đại học Dược Hà Nội​

​2019-2020

​TT Lao động Tiên tiến

​​QĐ số 769/QĐ-DHN ngày 23/9/2020 của Trường Đại học Dược Hà Nội​

​2020-2021

​TT Lao động Xuất sắc

​​QĐ số 743/QĐ-DHN ngày 06/10/2021 của Trường Đại học Dược Hà Nội​

​2021-2022

​TT Lao động Tiên tiến

​​QĐ số 853/QĐ-DHN ngày 15/9/2022 của Trường Đại học Dược Hà Nội​

Bộ môn được chọn là Gương mặt giáo dục điển hình Việt nam năm 2008 (in trong cuốn "Những gương mặt giáo dục điển hình Việt Nam 2008" - Nhà xuất bản Giáo Dục)​

 


18-09-2019

56 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL