Danh sách bài báo khoa học đăng trong năm học 2013-2014

TT

Tên bài báo

Tạp chí

Tập(số), trang

Năm XB

Các tác giả

1

Nghiên cứu bào chế pellet lansoprazol bằng phương pháp đùn tạo cầu

Y Dược học Quân sự

38(6), tr. 1-6

2013

Lường Quang Anh, Nguyễn Ngọc Chiến, Nguyễn Đăng Hòa

2

Nghiên cứu bào chế pellet lansoprazol bằng phương pháp bồi dần sử dụng thiết bị bao tầng sôi

Y Dược học Quân sự

39(phụ trương tháng 3/2014), tr. 13-18

2014

Lường Quang Anh, Nguyễn Ngọc Chiến, Nguyễn Đăng Hòa

3

Simultaneous determination of rifampicin, clarithromycin and their metabolites in dried blood spots using LC-MS/MS

 

Talanta Journal

121, p. 9-17

2014

D. H.Vu, R. A. Koster, M. S. Bohuis, B. Greijdanus, R. V. Altena, D. H. Nguyen, J. R. B. J. Brouwer, D. R. A. Uges, J. W. C. Alffenaar

4

Nghiên cứu bào chế tiểu phân nano curcumin bằng phương pháp nghiền bi kết hợp với đồng nhất hóa tốc độ cao

Nghiên cứu Dược và thông tin thuốc

5(1), tr. 7-11

2014

Dương Thị Hồng Ánh, Phạm Văn Giang, Nguyễn Trần Linh

5

Nghiên cứu bào chế viên nén acyclovir nổi- kết dính niêm mạc đường tiêu hóa

Dược Học

Số 449,tr.11-16

2013

Nguyễn Hồng Trang, Vũ Thị Thu Giang, Phạm Thị Minh Huệ, Bùi Thị Hồng Nhung, Lê Văn Thanh

 

6

Formulation optimization of orally disintegrating tablets containing solid dispersion of felodipine and hydroxypropyl methylcellulose using face-centered central composite design

Journal of Pharmaceutical Investigation

44(2), p. 111-118

 

2013

Nguyen Thach Tung, Vo Xuan Minh, Nguyen Thanh hai, Pham Thi Minh Hue

 

7

Nghiên cứu bào chế và đánh giá viên pseudoephedrin giải phóng kéo dài bằng phương pháp bao màng zein

Dược Học

Số 450 năm 53, tr. 11-14

2013

Đinh Thị Hải Bình, Hoàng Thị Thúy Hồng, Nguyễn Thạch Tùng, Nguyễn Thanh Hải, Phạm Thị Minh Huệ

 

8

Đánh giá tác dụng của thuốc tiêm liposome doxorubicin trên chuột nude mang khối u tiền liệt tuyến người

Y Dược Học Quân Sự

số 8, tr.12-19

2013

Khánh Thị Nhi, Nguyễn Lĩnh Toàn, Nguyễn Minh Chính, Phạm Thị Minh Huệ

9

Nghiên cứu bào chế liposome amphotericin B bằng phương pháp bốc hơi pha đảo

Nghiên cứu dược và thông tin thuốc

5, tr. 162-167

2013

Trần Thị Hải Yến-Ngô Bích Phượng- Nguyễn Thị Thùy Dung-Phạm Thị Minh Huệ

 

 

10

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ giải phóng dược chất từ viên felodipin giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu kéo-đẩy

Y Dược Học Quân Sự

9, tr. 7-16

2013

Trần Thị Thanh Huyền- Phạm Thị Minh Huệ

11

Nghiên cứu định lượng glipizid trong huyết tương người bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ

Dược Học

454 năm 54, tr.5-8

2014

 Tạ Mạnh Hùng, Hoàng Văn Đức, Đoàn Cao Sơn, Phạm Thị Minh Huệ, Nguyễn Thanh Hải

 

12

Nghiên cứu bào chế viên metformin giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu

Y Dược Học Quân Sự

Số phụ trương T3/2014, tr.7-12

2014

Phạm Thị Minh Huệ, Trần Thị Vân Anh, Nguyễn Thanh Hải

 

 

13

Dược di truyền học: triển vọng và các vấn đề đặt ra

Dược Học

456 năm 54, tr. 2-6

2014

Nguyễn Thanh Hải

Phạm Thị Minh Huệ, Từ Minh Koong

 

14

Nghiên cứu bào chế viên bao metronidazol giải phóng tại đại tràng bằng phương pháp bao bột

Dược Học

457 năm 54, tr.13-17

2014

Nguyễn Thu Quỳnh, Phạm Thị Minh Huệ, Nguyễn Thanh Hải, Võ Xuân Minh

 

15

Nghiên cứu bào chế liposome bằng phương pháp hydrat hóa màng film

Nghiên cứu dược và thông tin thuốc

6(2), tr.42-44

 

2014

Trần Thị Hải Yến- Trần Thu Hà-Phạm Thị Minh Huệ

 

16

Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp đồng nhất hóa đến kích thước và hiệu suất liposom hóa của liposom doxorubicin

 

Dược Học

458 năm 54, tr. 10-13

2014

Nguyễn Văn Lâm, Lê Phương Linh, Phạm Thị Minh Huệ

17

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng giải phóng dược chất in vitro từ kem tetrahydrocurcumin

Dược liệu

18(6), tr. 407-414

2013

Nguyễn Trần Linh, Lê Việt Dũng, Đỗ Thị Hà, Nguyễn Minh Khởi, Nguyễn Thị Bích Thu, Phương Thiện Thương, Trần Việt Hùng, Phùng Minh Dũng

18

Liposome - hệ vận chuyển thuốc tiên tiến trong công nghệ dược phẩm

Nghiên cứu dược và thông tin thuốc

4(4), tr. 146-152

2013

Trần Thị Hải Yến

19

Application of ionotropic gelation to prepare acyclovir mucoadhesive microspheres

Hội nghị khoa học Đông dương lần 8

 

pp. 112 - 118

2013

Vũ Ngoc Mai, Vũ Thị Thúy, Vũ Thị Thu Giang

 

20

Preparation and evaluation of gastroretentive floating bioadhesive tablets containing acyclovir

Hội nghị khoa học Đông dương lần 8

 

pp. 392 - 398

2013

Nguyễn Hồng Trang, Vũ Thị Thu Giang, Phạm Thị Minh Huệ, Bùi Thị Hồng Nhung, Lê Văn Thanh

21

Nghiên cứu đánh giá sinh khả dụng hỗn dịch nano piroxicam dùng cho nhãn khoa

Nghiên cứu dược và thông tin thuốc

Inpress

2014

Nguyễn Thị Mai Anh, Trịnh Văn Lẩu, Đào Minh Huy

22

Preparation and characterization of fluconazole loaded nanostructured lipid carrier (NLC)

Hội nghị khoa học Đông dương lần 8

pp. 81-85

2013

Đào Minh Huy, Nguyễn Thị Mai Anh, Ngô Thị Phương Liên

22

Physicochemical, pharmacokinetic and pharmacodynamic evaluations of novel ternary solid dispersion of rebamipide with poloxamer 407

Drug Development and Industrial Pharmacy

39(6), pp. 836-834

2013

Chun-Woong Park, Nguyen-Thach Tung, Yun-Seok Rhee, Ju-Young Kim, Tack-Oon Oh

23

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến tính thấm của dược chất trong hệ trị liệu qua da chứa rivastigmine

Dược học

1, tr. 5-9

2013

Nguyễn Thạch Tùng, Đào Danh Sơn

24

Khảo sát ảnh hưởng của tá dược, kích thước tiểu phân, và một số đặc tính vật lý của hệ phân tán rắn chứa celecoxib

Dược học

7, tr. 14-18

2013

Nguyễn Thạch Tùng, Yun-Seok Rhee

25

Bào chế và đánh giá vi cầu poly (lactid-co-glycolid) chứa prednisolon acetate bằng kỹ thuật nhũ hóa qua màng

Dược học

8, tr. 45-50

2013

Nguyễn Thạch Tùng, Yun-Seok Rhee

26

Đánh giá ảnh hưởng của pellet chứa hệ phân tán rắn đến khả năng hòa tan và sinh khả dụng của celecoxib

Dược học

11, tr. 12-15

2013

Nguyễn Thạch Tùng, Yun-Seok Rhee

27

Investigating the effect of polyvinyl pyrrolidone derivatives on solubility and bioavailability of dexibuprofen

Vietnam Journal of Medicine and Pharmacy

3, pp. 42-50

2013

Nguyễn Thạch Tùng, Yun Seok Rhee, Eun-Seok Park

28

Nghiên cứu bào chế viên nổi và kết dính sinh học tại dạ dày chứa rebamipid sử dụng kết hợp polycarbophil và hydroxypropyl methylcellulose

Dược học

1, 11-15

2014

Nguyễn Thạch Tùng, Eun-Seok Park

29

Nghiên cứu bào chế và đánh giá in-vitro, in-vivo viên nổi, kết dính sinh học tại dạ dày chứa rebamipid sử dụng polyethylen oxyd làm chất mang

Dược học

4, 7-10

2014

Nguyễn Thạch Tùng, Eun-Seok Park


23-06-2014

74 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL