Tổng vệ sinh toàn trường

Để chuẩn bị cho công tác Đại hội Đảng bộ Trường ĐH Dược Hà Nội vào chiều ngày 22 và ngày 23-6-2020, Nhà trường yêu cầu tất cả các đơn vị tổng vệ sinh khu vực làm việc của mình sạch sẽ gọn gàng. Đề nghị các đơn vị hoàn thành việc vệ sinh trước 16h00 ngày 19/6/2020

​​ 322 DHN-QLCSVC Tổng vệ sinh toàn trường.pdf322 DHN-QLCSVC Tổng vệ sinh toàn trường.pdf


18-06-2020

34 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL