Thực hiện hoạt động giảng dạy, học tập để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

​Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và các bộ, ngành chức năng về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phù hợp với điều kiện thực tế của Trường, Nhà trường thông báo tới toàn thể CCVC-NLĐ, HVSV thuộc Trường kế hoạch thực hiện

​​ 98DHN-HCTH Thực hiện hoạt động giảng dạy học tập để phòng chống dịch bệnh Covid - 19.pdf98DHN-HCTH Thực hiện hoạt động giảng dạy học tập để phòng chống dịch bệnh Covid - 19.pdf


28-02-2020

15 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL