Thư cảm ơn của Trường Đại học Dược Hà Nội gửi các tổ chức các nhà hảo tâm đã ủng hộ hoạt động phòng chống dịch COVID- 19

​​Nhà trường xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đóng góp từ các tổ chức, các nhà hảo tâm đã cùng Nhà trường chung tay, góp phần đẩy lùi dịch bệnh. 

​​ Thư cảm ơn Các tổ chức các nhà hảo tâm đã ủng hộ hỗ trợ hoạt động Phòng chống dịch COVID của Trường Đại học Dược Hà Nội.pdfThư cảm ơn Các tổ chức các nhà hảo tâm đã ủng hộ hỗ trợ hoạt động Phòng chống dịch COVID của Trường Đại học Dược Hà Nội.pdf


13-05-2020

64 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL