Thông báo về việc tuyển sinh sau đại học năm 2021

Trường Đại học Dược Hà Nội tuyển sinh các bậc học sau đại học như sau: Chuyên khoa cấp I (CKI), Chuyên khoa cấp II (CKII), Trình độ thạc sĩ (Cao học) và Trình độ tiến sĩ (NCS).

- Thời gian đăng ký hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://tuyensinh.hup.edu.vn/từ 08h00 ngày 10/5/2021 đến hết 16h30 ngày 23/7/2021.

- Thời gian thi tuyển:

Xét tuyển nghiên cứu sinh: Ngày 18/8/2021

Thi tuyển CH, CKI và CKII: Ngày 20, 21/8/2021

Để biết thêm thông tin xin liên hệ:

Điện thoại: 024.3838267480; Email: p.saudaihoc@hup.edu.vn;​

​​ 175 TB-DHN Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ và thạc sĩ dược học năm 2021.pdf175 TB-DHN Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ và thạc sĩ dược học năm 2021.pdf

​​ 176 TB-DHN Tuyển sinh đào tạo Dược sĩ chuyên khoa cấp I Dược sĩ chuyên khoa cấp II năm 2021.pdf176 TB-DHN Tuyển sinh đào tạo Dược sĩ chuyên khoa cấp I Dược sĩ chuyên khoa cấp II năm 2021.pdf


20-05-2021

36 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL