Thông báo về việc triển khai kế hoạch phòng chống dịch, làm việc, dạy - học từ ngày 26-5-2021

Thực hiện Thông báo số 116/TB-VPCP ngày 19/5/2021 của Văn phòng Chính phủ, Chỉ thị số 06/CT-BYT ngày 12/5/2021 của Bộ Y tế, Công điện khẩn số 11/CĐ-UBND ngày 24/5/2021 của Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội về việc quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo việc thực hiện công tác phòng chống dịch và điều chỉnh kế hoạch làm việc, giảng dạy, học tập năm học 2020-2021từ ngày 26/5/2021.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

​​ 229TB-DHN Triển khai kế hoạch phòng chống dịch-làm việc- dạy học từ ngày 26-5-2021.pdf229TB-DHN Triển khai kế hoạch phòng chống dịch-làm việc- dạy học từ ngày 26-5-2021.pdf


26-05-2021

17 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL