Thông báo về việc triển khai kế hoạch dạy-học và làm việc theo Công điện số 22/CĐ-UBND ngày 20/10/2021

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 về Quy định tạm thời “Thí​ch ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 14/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy, kết luận của hội nghị Thường trực Thành ủy ngày 18/10/2021. Ngày 20/10/2021, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội tiếp tục ban hành Công điện số 20/CĐ-UBND về việc triển khai các biện pháp tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch covid-19” trên địa bàn thành phố, Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo tới toàn thể VC-NLĐ, HVSV và các đơn vị trong Trường kế hoạch dạy-học và làm việc như sau:

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

​​ 557 TB-DHN Thông báo triển khai kế hoạch dạy-học và làm việc theo Công điện số 22 CĐ-UBND ngày 20-10-2021.pdf557 TB-DHN Thông báo triển khai kế hoạch dạy-học và làm việc theo Công điện số 22 CĐ-UBND ngày 20-10-2021.pdf


22-10-2021

17 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL