Thông báo về việc nghỉ và tổ chức bảo vệ nhân Ngày Quốc khánh 2-9-2021

​​Để kỷ niệm lần thứ 76 Quốc khánh 2/9 được trang trọng, vui tươi và đảm bảo an toàn trong bối cảnh thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19, Ban Giám hiệu đề nghị bộ môn, phòng, ban, viện, trung tâm, trạm thuộc, trực thuộc Trường thực hiện tốt các điểm quy định sau: Theo file đính kèm

​​ 408 TB-DHN Thông báo nghỉ và tổ chức bảo vệ nhân Ngày Quốc khánh 2-9-2021.pdf408 TB-DHN Thông báo nghỉ và tổ chức bảo vệ nhân Ngày Quốc khánh 2-9-2021.pdf


26-08-2021

12 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL