Thông báo Văn phòng 165 tuyển sinh cán bộ đi đào tạo thạc sĩ tại Nhật năm 2019

​ Thông báo Văn phòng 165 tuyển sinh cán bộ đi đào tạo thạc sĩ tại Nhật Bản năm 2019. Bộ Y tế có thông báo tuyển sinh cán bộ đi đào tạo thạc sĩ tại Nhật Bản năm 2019 của Văn phòng 165.
Hạn nộp hồ sơ: trước ngày 20/8/2018 (Thông tin chi tiết xem file đính


10-08-2018

22 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL