Thông báo tuyển sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

​Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông có Thông báo số 842/TBCS-TBDCB ngày 08/10/2020 về việc thông báo tuyển sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính​


26-10-2020

45 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL