Thông báo tuyển sinh khóa học "Thẩm định quy trình sản xuất thuốc thành phẩm, ứng dụng trong sản xuất và đăng ký thuốc"

Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo tuyển sinh khóa học "Thẩm định quy trình sản xuất thuốc thành phẩm, ứng dụng trong sản xuất và đăng ký thuốc" dành cho các dược sĩ công tác trong lĩnh vực y tế. Chuyên đề này trang bị cho học viên các kiến thức cơ sở về thiết kế, viết đề cương thẩm định, tiến hành triển khai thẩm định quy trình, viết báo cáo thẩm định theo quy định của Thông tư 44. 
- Thời gian: 1,5 ngày (Cả ngày 09/5/2019 và Sáng ngày 10/5/2019)
- Địa điểm: Trường Đại học Dược Hà Nội
- Nhà trường sẽ tổ chức lớp khi đạt đủ số lượng học viên yêu cầu! 
Thông tin chi tiết xem file đính kèm: CV127


26-03-2019

57 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL