Thông báo tuyển sinh đi học tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào năm 2021

​Bộ Giáo dục và Đào tạo có Thông báo số 482/TB-BGDĐT ngày 19/5/2021 Thông báo tuyển sinh đi học tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào năm 2021​

​​ 725 (482 TB-BGDĐT) Thông báo tuyển sinh đi học tại Nước CHDCND Lào năm 2021.pdf725 (482 TB-BGDĐT) Thông báo tuyển sinh đi học tại Nước CHDCND Lào năm 2021.pdf


22-05-2021

13 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL