Thông báo tuyển sinh các lớp đào tạo Cập nhật kiến thức chuyên môn về dược theo hình thức online

​​Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp cập nhật kiến thức chuyên môn về dược cho các cá nhân hành nghề dược theo quy định. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ được cấp Giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn về dược.Chi tiết cụ thể theo Công văn số 82/DHN-SĐH.

​​ 82DHN-SĐH Thông báo tuyển sinh các lớp đào tạo Cập nhật kiến thức chuyên môn về dược theo hình thức online.pdf82DHN-SĐH Thông báo tuyển sinh các lớp đào tạo Cập nhật kiến thức chuyên môn về dược theo hình thức online.pdf


25-02-2022

63 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL