Thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Y tế năm 2022

​Thực hiện Kế hoạch tổ chức các chương trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Y tế năm 2022, Trường Đại học Dược Hà Nội tổ chức các lớp bồi dưỡng cụ thể theo Công văn số 05/DHN-SĐH 

​​ 05DHN-SĐH Thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡngTCCDNN viên chức ngành Y tế năm 2022.pdf05DHN-SĐH Thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡngTCCDNN viên chức ngành Y tế năm 2022.pdf


07-01-2022

21 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL