Thông báo tuyển sinh 02 khóa tập huấn về Cảnh giác dược và Dược lâm sàng trong tháng 9 và tháng 10 năm 2018

​Trường Đại học Dược Hà Nội phối hợp cùng Văn phòng đại diện GSK tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức 2 khóa tập huấn về Cảnh giác Dược và Dược lâm sàng trong tháng 9 và tháng 10/2018.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:


07-09-2018

16 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL