Thông báo tổ chức lớp tập huấn "Viết bản mô tả sáng chế" của Cục Sở hữu trí tuệ

Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức lớp tập huấn "Viết bản mô tả sáng chế" chuyên đề về Dược dành cho Trường Đại học Dược Hà Nội

- Thời gian dự kiến: Tuần 2 hoặc tuần 3 tháng 9/2020
- Kinh phí: Miễn phí
- Địa điểm: Tại Cục Sở hữu trí tuệ hoặc Trường Đại học Dược Hà Nội
Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

​​ 395 TB-DHN Tổ chức lớp tập huấn Viết bản mô tả sáng chế của Cục Sở hữu trí tuệ.pdf395 TB-DHN Tổ chức lớp tập huấn Viết bản mô tả sáng chế của Cục Sở hữu trí tuệ.pdf


09-09-2020

17 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL