Thông báo tổ chức khóa tập huấn về Cảnh giác Dược và Dược lâm sàng ngày 06/12/2019

Trường Đại học Dược Hà Nội phối hợp cùng Văn phòng đại diện GSK tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khóa tập huấn “Một số vấn đề mới về thực hành Cảnh giác Dược và Dược lâm sàng tại bệnh viện” – với chủ đề “Sử dụng kháng sinh hợp lý, an toàn trong Nhi khoa”  


Địa điểm học: Tại Trường Đại học Dược Hà Nội

Kinh phí khóa học: Do Công ty GSK tài trợ.

Số lượng: Khoảng 70 học viên/lớp. 

Hạn đăng ký: trước ngày 02/12/2019.


Thông tin chi tiết xem file đính kèm: CV. 677

677DHN-SĐH Tổ chức khóa tập huấn về Cảnh giác Dược và Dược lâm sàng.pdf677DHN-SĐH Tổ chức khóa tập huấn về Cảnh giác Dược và Dược lâm sàng.pdf


17-12-2019

26 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL