Thông báo Tổ chức chương trình đào tạo liên tục (CME) năm 2019 của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

​(Thông tin chi tiết xem file đính kèm)

​​ 952 (431 TB-BVBNĐTW) Tổ chức chương trình đào tạo liên tục (CME) năm 2019.pdf952 (431 TB-BVBNĐTW) Tổ chức chương trình đào tạo liên tục (CME) năm 2019.pdf


16-08-2019

56 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL