Thông báo thăm dò dư luận xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú" lần thứ 15 năm 2020

Thực hiện các quy định của Nhà nước về việc xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" (NGND, NGƯT), Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT, Trường Đại học Dược Hà Nội thăm dò dư luận danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 15 năm 2020​

​​ 58TB-DHN Thăm dò dư luận xét tặng danh hiệu NGND NGƯT lần thứ 15 năm 2020.pdf58TB-DHN Thăm dò dư luận xét tặng danh hiệu NGND NGƯT lần thứ 15 năm 2020.pdf


17-02-2020

35 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL