Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội nghị Khoa học Nghiên cứu sinh năm 2020

Thực hiện Kế hoạch triển khai Hội nghị khoa học Nghiên cứu sinh năm 2020, Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo tổ chức Hội nghị khoa học Nghiên cứu sinh năm 2020 như sau:

- Thời gian: Cả ngày thứ 3, ngày 24/11/2020

- Địa điểm: Lễ khai mạc tổ chức tại Giảng đường 12.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

​​ 554 TB-DHN Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội nghị KH NCS năm 2020.pdf554 TB-DHN Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội nghị KH NCS năm 2020.pdf


16-11-2020

14 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL