Thông báo nghỉ và tổ chức bảo vệ nhân Ngày Quốc khánh 2/9/2020

​Để kỷ niệm lần thứ 75 Quốc khánh 2/9 được trang trọng, vui tươi và đảm bảo an toàn, Ban Giám hiệu đề nghị các bộ môn, phòng, ban, viện, trung tâm, trạm thuộc Trường thực hiện tốt các điểm quy định theo file đính kèm sau

​​ 367 TB-DHN Thông báo nghỉ và tổ chức bảo vệ nhân Ngày Quốc khánh 2-9-2020.pdf367 TB-DHN Thông báo nghỉ và tổ chức bảo vệ nhân Ngày Quốc khánh 2-9-2020.pdf


25-08-2020

20 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL