Thông báo nghỉ và tổ chức bảo vệ nhân Ngày Quốc khánh 2/9/2018

​​Để kỷ niệm lần thứ 73 Quốc khánh 2/9 được trang trọng, vui tươi và đảm bảo an toàn, Ban Giám hiệu đề ngị các bộ môn, phòng, ban, viện, trung tâm, trạm thuộc Trường thực hiên tốt các điểm quy định sau: (theo file đính kèm)


30-08-2018

15 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL