Thông báo mở lớp tập huấn về chương trình quản lý kháng sinh cho dược sĩ tại bệnh viện

Theo nhận định của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), kháng kháng sinh đang là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng đối với Việt Nam, khu vực châu Á – Thái Bình Dương và toàn thế giới. Để giảm thiểu tối đa sự gia tăng hậu quả của tình trạng kháng thuốc về y tế, kinh tế và xã hội, nỗ lực trong tối ưu hóa và cải thiện thực hành sử dụng kháng sinh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là cần thiết và cấp bách. Trong thập kỷ qua, các chương trình quản lý sử dụng kháng sinh (QLSDKS) đã được xây dựng và triển khai tại nhiều quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, để triển khai Kế hoạch Hành động quốc gia về phòng chống kháng thuốc và tăng cường giải quyết vấn đề kháng kháng sinh tại cơ sở y tế (CSYT), ngày 31/12/2020, Bộ Y tế ban hành “Hướng dẫn thực hiện quản lý sử dụng kháng sinh trong bệnh viện” theo Quyết định số 5631/QĐ-BYT. Tuy nhiên, theo một khảo sát của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trên phạm vi toàn quốc, các CSYT nói chung chưa triển khai được nhiều hoạt động QLSDKS, bao gồm cả các hoạt động mang tính thiết yếu để mang lại hiệu quả cho chương trình.

Chương trình quản lý kháng sinh là một chương trình đòi hỏi sự hợp tác đa ngành, trong đó dược sĩ đóng vai trò quan trọng thúc đẩy các hoạt động của chương trình. Chính vì vậy, dược sĩ cần được đào tạo để có thể có đủ năng lực thực hiện tốt các nhiệm vụ trong chương trình quản lý kháng sinh.

Trong Chương trình Hợp tác Y tế giữa Việt Nam và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tài khóa 2022-2023, Trường Đại học Dược Hà Nội là đơn vị được phối hợp để thực hiện dự án “Nâng cao năng lực của dược sĩ lâm sàng và dược sĩ cộng đồng về kháng kháng sinh và các vấn đề liên quan”. Một trong những mục tiêu quan trọng của dự án là xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo liên tục cho các dược sĩ về chương trình quản lý kháng sinh tại bệnh viện. Để thực hiện mục tiêu này, Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo mở lớp đào tạo “Nâng cao năng lực dược sĩ trong xây dựng và triển khai các hoạt động quản lý sử dụng kháng sinh tại các cơ sở y tế”. Khóa đào tạo được chia thành 2 lớp đề phù hợp với đặc thù của từng tuyến bệnh viện: 1 lớp tập huấn dành cho các dược sĩ tại các bệnh viện tuyến tỉnh/trung ương và 1 lớp tập huấn dành cho các dược sĩ tại các bệnh viện tuyến huyện. Khóa học sẽ cung cấp cho các học viên kiến thức tổng quan về chương trình quản lý kháng sinh, và các kỹ năng để có thể triển khai các hoạt động can thiệp quản lý sử dụng kháng sinh phù hợp với đặc thù của từng bệnh viện.

THÔNG TIN CỤ THỂ VỀ KHÓA HỌC NHƯ SAU:

  1. Thời gian, địa điểm và đơn vị tổ chức lớp học:

- Thời gian dự kiến: 2 ngày

+ Lớp đào tạo cho dược sĩ tại bệnh viện tuyến Tỉnh/Trung ương: 18-19/12/2023.

+ Lớp đào tạo cho dược sĩ tại bệnh viện tuyến Huyện: 20-21/12/2023.

-  Địa điểm: Trường Đại học Dược Hà Nội

  1. Hình thức đào tạo: Trực tiếp
  2. Nội dung khóa học: Xem chi tiết trong file đính kèm
  3. 4. Đối tượng học viên: Dược sĩ tại các cơ sở khám chữa bệnh
  4. 5. Dự kiến số lượng tham dự: 30 học viên/1 lớp
  5. Kinh phí: Miễn phí
  6. Đăng ký tham dự: Liên hệ DSCKII.ThS. Nguyễn Thị Thảo, GV Khoa Dược lý – Dược lâm sàng, Trường Đại học Dược Hà Nội, sđt: 097.463.8744; email: thaont_dls@hup.edu.vn.

Tệp đính kèm:

929DHN-QLĐT Thông báo mở lớp tập huấn CT quản lý kháng sinh cho dược sĩ tại bệnh viện.pdf


11-12-2023

186 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL