Thông báo mở lớp đào tạo liên tục với chuyên đề "Biện pháp đảm bảo chất lượng thuốc từ dược liệu, thuốc y học cổ truyền và thực phẩm bảo vệ sức khỏe, ứng dụng trong sản xuất"

Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo mở lớp đào tạo liên tục với chuyên đề "Biện pháp đảm bảo chất lượng thuốc từ dược liệu, thuốc y học cổ truyền và thực phẩm bảo vệ sức khỏe, ứng dụng trong sản xuất"dành cho các dược sĩ/cán bộ công tác trong lĩnh vực sản xuất dược phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe; giảng viên và nghiên cứu viên các trường đại học/cao đẳng và Viện nghiên cứu có giảng dạy và nghiên cứu liên quan tới ngành Dược và thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

- Thời gian: 2 ngày (dự kiến khai giảng ngày 25/6/2020)

- Địa điểm: Tại Trường Đại học Dược Hà Nội

- Thời hạn đăng ký: đến hết ngày 24/6/2020.

Học viên đăng ký tham dự lớp học qua điện thoại hoặc đăng ký trực tuyến theo đường link sau:

https://bitly.com.vn/XacUx

​​ 267 DHN-SĐH Mở lớp đào tạo liên tục CME.pdf267 DHN-SĐH Mở lớp đào tạo liên tục CME.pdf


26-05-2020

28 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL