Thông báo mở lớp đào tạo liên tục về Dược lâm sàng chuyên đề "Thông tin thuốc trong thực hành lâm sàng" từ ngày 18/9-21/9/2018

Trường ĐH Dược HN thông báo mở lớp đào tạo liên tục về Dược lâm sàng chuyên đề "Thông tin thuốc trong thực hành lâm sàng"dành cho các dược sĩ, bác sĩ đang làm việc tại bệnh viện, nhà thuốc, đơn vị trong ngành Y tế.

 - Thời gian: (4 ngày) từ 18/9 - 21/9/2018. 

 - Địa điểm: Phòng Hội đồng - Trường Đại học Dược Hà Nội

 Thông tin chi tiết xem file đính kèm


07-09-2018

11 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL