Thông báo mở lớp đào tạo liên tục về Dược lâm sàng, chuyên đề "Hoạt động Cảnh giác Dược và giám sát ADR trong bệnh viện" từ ngày 27/5 - 29/5/2020

​Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp đào tạo liên tục về Dược lâm sàng, chuyên đề "Hoạt động Cảnh giác Dược và giám sát ADR trong bệnh viện"

Thời gian: 3 ngày (từ ngày 27/5 - 29/5/2020)
Địa điểm: Giảng đường 12 - Trường Đại học Dược Hà Nội.
Đăng ký tham dự trực tuyến theo đường link https://docs.google.com/forms/d/1SELOOshqv_-9m3EioyOZk4AErnexUViRWpxlSI8Q-Lc/edit​

​​ 228 DHN-SĐH Mở lớp đào tạo liên tục về DLS - Hoạt động CGD và giám sát ADR.pdf228 DHN-SĐH Mở lớp đào tạo liên tục về DLS - Hoạt động CGD và giám sát ADR.pdf


20-05-2020

17 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL