Thông báo mở lớp đào tạo liên tục về Dược lâm sàng 02 chuyên đề "Dược động học lâm sàng" và "Tư vấn sử dụng thuốc" từ ngày 16-19/4/2019

​  Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo tuyển sinh 02 chuyên đề đào tạo liên tục Dược lâm sàng dành cho các dược sĩ, bác sĩ đang làm việc tại bệnh viện, nhà thuốc, đơn vị trong ngành Y tế.
 - Chuyên đề: "Dược động học lâm sàng" - Ngày giảng: 16-17/4/2019
 - Chuyên đề: "Tư vấn sử dụng thuốc" - Ngày giảng: 18-19/4/2019.
 - Địa điểm: Phòng Hội đồng - Trường Đại học Dược Hà Nội

 Thông tin chi tiết xem file đính kèm: CV.139

139 DHN-SĐH Mở lớp ĐT liên tục về DLS.pdf139 DHN-SĐH Mở lớp ĐT liên tục về DLS.pdf


29-03-2019

38 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL