Thông báo mở lớp đào tạo liên tục "Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP)" - chủ đề "Tập huấn, đào tạo kiến thức về GMP và xây dựng tiêu chuẩn cơ sở dược liệu, thuốc cổ truyền (xây dựng, thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền)"

Thực hiện kế hoạch hợp tác đào tạo liên tục năm 2020 giữa Trường Đại học Dược Hà Nội và Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền - Bộ Y tế nhằm tăng cường chất lượng xây dựng hồ sơ đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền, dược liệu, Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo mở lớp đào tạo liên tục: "Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP)" - với chủ đề "Tập huấn, đào tạo kiến thức về GMP và xây dựng tiêu chuẩn cơ sở dược liệu, thuốc cổ truyền (xây dựng, thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền)".

- Thời gian học: Ngày 08-09/10/2020.

- Địa điểm: Giảng đường 12 - Trường Đại học Dược Hà Nội.

- Học viên đăng ký tham dự từ ngày 28/9/2020. Chốt danh sách học viên ngày 06/10/2020.

- Đăng ký trực tuyến theo đường link:  https://bitly.com.vn/mSOdY

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:


​​ 569 DHN-SĐH Mở lớp đào tạo liên tục CME.pdf569 DHN-SĐH Mở lớp đào tạo liên tục CME.pdf


28-09-2020

44 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL