Thông báo mở lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II)

​Học Viện Quản lý giáo dục có Thông báo mở lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II), hạn đăng ký trước ngày 12/6/2019.​

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

​​ 499 (225 HVQLGD-TTBD) Mở lớp BD theo tiê chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II).pdf499 (225 HVQLGD-TTBD) Mở lớp BD theo tiê chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II).pdf


24-05-2019

68 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL