Thông báo khẩn về Khai báo y tế đối với thí sinh dự thi tuyển sinh sau đại học năm 2020

Trường Đại học Dược Hà Nội đề nghị các thí sinh dự thi tuyển sinh sau đại học năm 2020 - Trường Đại học Dược Hà Nội thực hiện khai báo y tế trước 10h00 ngày 20/8/2020 (thứ Năm) tại địa chỉ:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=in-bJbLpWU-hGBTsGRv3muCXaCW6Kl5DhOLccx6_WZtUNFo3NzQ3NlRLTks0WksyQUlJTFBPRjQ2Si4u

Mọi thông tin xin liên hệ: Phòng Sau đại học - Trường Đại học Dược Hà Nội

Địa chỉ: 13-15 Lê Thánh Tông - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Tel: 024.8267480.

​​ TỜ KHAI Y TẾ ( Dành cho học viên SĐH Trường Đại học Dược Hà Nội)  .pngTỜ KHAI Y TẾ ( Dành cho học viên SĐH Trường Đại học Dược Hà Nội) .png


14-08-2020

10 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL