Thông báo đăng ký dự tuyển lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính (hệ không tập trung năm 2018)

Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội phối hợp với Trường Cán bộ Quản lý Giao thông vận tải tổ chức tuyển sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính (hệ không tập trung năm 2018)

(Thông tin chi tiết xem file đính kèm).​87 (595-CV ĐUK) Đăng ký dự tuyển lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung năm 2018.pdf87 (595-CV ĐUK) Đăng ký dự tuyển lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung năm 2018.pdf


27-08-2018

32 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL