Thông báo chương trình đào tạo thạc sĩ kinh tế tại Hoa Kỳ

​Bộ Y tế có Công văn số 6073/BYT-TCCB ngày 15/10/2019 về việc đăng ký dự tuyển chương trình đào tạo thạc sĩ kinh tế tại Hoa Kỳ​

​​ 1234 (6073 BYT-TCCB) Đăng ký dự tuyển Chương trình đào tạo thạc sĩ kinh tế tại Hoa Kỳ.pdf1234 (6073 BYT-TCCB) Đăng ký dự tuyển Chương trình đào tạo thạc sĩ kinh tế tại Hoa Kỳ.pdf


16-10-2019

22 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL