Quyết định về việc cho phép Trường Đại học Dược Hà Nội đào tạo ngành Hóa dược trình độ đại học

​Ngày 22/5/2020 Bộ Giáo dục đào tạo đã ban hành quyết định số 1286/QĐ-BGDĐT cho phép Trường ĐH Dược Hà Nội đào tạo ngành Hóa dược trình độ đại học, mã số 7720203. 

​​ 605 (1286 QĐ-BGDĐT) Cho phép Trường ĐH Dược Hà Nội đào tạo ngành Hóa dược trình độ đại học.pdf605 (1286 QĐ-BGDĐT) Cho phép Trường ĐH Dược Hà Nội đào tạo ngành Hóa dược trình độ đại học.pdf


27-05-2020

48 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL