Quyết định giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế

Trường Đại học Dược Hà Nội là đơn vị đầu tiên ở khu vực phía Bắc được Bộ Y tế giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế theo Quyết định số 181/QĐ-BYT ngày 17/01/2019. Hiện Nhà trường đã triển khai kế hoạch giảng dạy theo chương trình được phê duyệt và tiếp tục nhận thông tin đăng ký tham dự từ các cá nhân, đơn vị có nhu cầu. 

Thông tin chi tiết xem file đính kèm: QĐ 181/QĐ-BYT​


19-10-2019

38 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL