Quyết định ban hành Chuẩn đầu ra 02 Chương trình đào tạo Dược sĩ chuyên khoa cấp II

Trường Đại học Dược Hà Nội ban hành Chuẩn đầu ra 02 Chương trình đào tạo Dược sĩ chuyên khoa cấp II

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

​​ 851 QĐ-DHN Ban hành Chuẩn đầu ra 2 Chương trình đào tạo DSCK cấp II.pdf851 QĐ-DHN Ban hành Chuẩn đầu ra 2 Chương trình đào tạo DSCK cấp II.pdf


24-11-2021

31 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL