Mở lớp đào tạo liên tục về Dược lâm sàng chuyên đề "Phân tích ca lâm sàng" từ ngày 23-26/01/2018

 Trường ĐH Dược HN thông báo mở lớp đào tạo liên tục về Dược lâm sàng chuyên đề "Phân tích ca lâm sàng" dành cho các dược sĩ, bác sĩ đang làm việc tại bệnh viện, nhà thuốc, đơn vị trong ngành Y tế.
 - Thời gian từ 23-26/01/2018. 
 - Địa điểm: Phòng Hội đồng - Trường Đại học Dược Hà Nội
 Chi tiết xem file đính kèm


10-01-2018

30 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL