Mở lớp đào tạo liên tục về dược lâm sàng chuyên đề "Dược lý lâm sàng" từ ngày 30/7-02/8/2019

Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp đào tạo liên tục về Dược lâm sàng chuyên đề"Dược lý lâm sàng" từ ngày 30/7-02/8/2019 dành cho các dược sĩ, bác sĩ dang làm việc tại các bệnh viện, nhà thuốc, đơn vị trong ngành Y tế.

Địa điểm: Phòng Hội đồng - Trường Đại học Dược Hà Nội
Khai giảng: 8h30 ngày 30/7/2019
Thông tin chi tiết xem file đính kèm: 
 


17-07-2019

32 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL