Lấy ý kiến rộng rãi dự thảo Chuẩn đầu ra CTĐT - DLS và TCQLD trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng.

Thực hiện đào tạo nguồn nhân lực Dược có kiến thức chuyên môn nâng cao, kỹ năng thực hành thành thạo trong các hoạt động nghề nghiệp thuộc lĩnh vực Dược lý - Dược lâm sàng và Tổ chức quản lý Dược, phù hợp với nhu cầu xã hội là một trong những sứ mạng của Trường Đại học Dược Hà Nội. Năm 2022, Nhà trường dự kiến tuyển sinh chương trình đào tạo ngành Dược lý - Dược lâm sàng và Tổ chức quản lý Dược, trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng. Để chuẩn bị cho việc xây dựng và phát triển chương trình đào tạo, trên cơ sở mục tiêu đào tạo đã được xác định, Nhà trường đã tiến hành xây dựng dự thảo:

- Chuẩn đầu ra ngành Dược lý – Dược lâm sàng, trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng;

- Chuẩn đầu ra ngành Tổ chức quản lý Dược, trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng.

Dự thảo Chuẩn đầu ra hiện nay được công bố trên trang thông tin điện tử của Trường. Để đảm bảo chuẩn đầu ra và việc đào tạo nhân lực Dược, trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng có tính khoa học, thực tiễn và đáp ứng nhu cầu xã hội, Nhà trường rất mong nhận được các ý kiến góp ý của các nhà quản lý, các nhà khoa học, giảng viên, sinh viên, nhà tuyển dụng, nhà sử dụng lao động, cựu sinh viên, các trường/khoa cùng khối ngành, … trong và ngoài trường.

Bản góp ‎ý xin được gửi về Trường trước ngày 28/6/2022 theo địa chỉ: Phòng Đảm bảo chất lượng và Khảo thí - Trường Đại học Dược Hà Nội, 13-15 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39335535, email: p.ktkdcl@hup.edu.vn.

Trân trọng cảm ơn!​

​​ 307DHN-ĐBCLKT Lấy ý kiến rộng rãi dự thảo Chuẩn đầu ra CTĐT - DLS và TCQLD trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng.pdf307DHN-ĐBCLKT Lấy ý kiến rộng rãi dự thảo Chuẩn đầu ra CTĐT - DLS và TCQLD trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng.pdf


24-06-2022

34 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL