Dự trù mua vật tư tiêu hao, vật rẻ tiền mau hỏng, văn phòng phẩm năm 2018

44DHN-QT Dự trù mua sắm vật tư tiêu hao vật rẻ tiền mau hỏng văn phòng phẩm 2018.pdfĐể phục vụ công tác đào tạo và NCKH của Trường, phòng Quản trị xin gủi tới các bộ môn, đơn vị mẫu dự trù mua sắm vật tư tiêu hao theo​CV 44/DHN-QT Dự trù mua sắm vật tư tiêu hao vật rẻ tiền mau hỏng văn phòng phẩm 2018.pdf


26-01-2018

147 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL