Dự trù mua sắm công cụ dụng cụ vật tư tiêu hao, vật rẻ tiền mau hỏng và văn phòng phẩm năm 2019​

​​Để phục vụ công tác đào tạo và NCKH của Trường, phòng VTTTB xin gửi tới các bộ môn, đơn vị mẫu dự trù mua sắm công cụ dụng cụ vật tư tiêu hao và vật rẻ tiền mau hòng, văn phòng phẩm năm 2019 theo file đính kèm . Hạn 15/12/2018701 DHN-VTTTB Dự trù mua sắm công cụ dụng cụ vật tư tiêu hao vật rẻ tiền mau hỏng và VPP 2019.pdf701 DHN-VTTTB Dự trù mua sắm công cụ dụng cụ vật tư tiêu hao vật rẻ tiền mau hỏng và VPP 2019.pdf


30-11-2018

42 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL