Đề cử danh hiệu "Nhà giáo tiêu biểu năm 2023"

Căn cứ Quyết định số 4996/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế bình chọn “Nhà giáo tiêu biểu của năm”, thực hiện Công văn 1368/BGDĐT-TCCB của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 31/03/2023 về việc hướng dẫn bình chọn “Nhà giáo tiêu biểu của năm 2023” và kế hoạch số 306/KH-DHN ngày 28/6/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà nội về việc Tổ chức đề cử, bình chọn “Nhà giáo tiêu biểu của năm”, sau khi tiến hành lấy ý kiến của viên chức, người lao động, Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng của Trường đã tổng hợp danh sách đề cử của các đơn vị thuộc, trực thuộc.

Ngày 18/8/2023, Hội đồng thi đua, khen thưởng của Trường đã tổ chức phiên họp bình chọn, đề cử Nhà giáo tiêu biểu năm 2023. Sau khi tóm tắt thành tích của các đồng chí trong danh sách đề cử, Hội đồng thi đua, khen thưởng đã thảo luận nhận xét, đánh giá về mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn của từng đồng chí trong danh sách đề cử, tiến hành bình xét để giới thiệu nhà giáo, cán bộ quản lý tiêu biểu nhất của Nhà trường cho Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, khen thưởng.

Nhà giáo tiêu biểu của năm phải là người có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu, tâm huyết, tận tụy với nghề, có nhiều thành tích nổi bật, xuất sắc trong năm 2023 góp phần tạo ra những chuyển biến tích cực, hiệu quả trong Nhà trường, có sức lan tỏa và được cán bộ giảng viên, người học tín nhiệm rất cao. Kết quả, Hội đồng thi đua, khen thưởng đã thống nhất: GS.TS. Nguyễn Hải Nam – Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội được giới thiệu để được trao tặng danh hiệu "Nhà giáo tiêu biểu năm 2023".

Tệp đính kèm:

CamScanner 2023-08-24 11.31.pdf


Phòng TC - HC - 18-08-2023

387 1 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL