Chương trình học bổng ideas của chính phủ Ireland niên khóa 2020-2021

​Đại sứ quán Ireland thông báo Chương trình học bổng ideas của chính phủ Ireland​.

(Thông tin chi tiết xem file đính kèm)

​​ 954 Chương trình học bổng IDEAS của chính phủ IRELAND niên khóa 2020-2021.pdf954 Chương trình học bổng IDEAS của chính phủ IRELAND niên khóa 2020-2021.pdf


15-08-2019

27 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL