PHIÊN A: Phát triển đô thị bền vững và lưu thông xanh thông qua mô hình đánh giá chéo

09V
Chương trình phát triển đô thi
Nhà xuất bản xây dựng
Kenji Doi, Masanobu Kii, Ikuo Sugiyam, Norikazu In
28-10-2012

Tệp đính kèm:

A11-Kenji Doi.pdf

0 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL