Thông báo về việc tổ chức đào tạo định hướng chuyên ngành cho sinh viên khóa 66 đại học chính quy năm học 2014-2015

Chi tiết xem tại file đính kèm.

112TB-DHN Tổ chức đào tạo định hướng chuyên nghành cho SV khóa 66 ĐH chính quy năm hoc 2013-2014.pdf112TB-DHN Tổ chức đào tạo định hướng chuyên nghành cho SV khóa 66 ĐH chính quy năm hoc 2013-2014.pdf
Mau don xin hoc dinh huong.docMau don xin hoc dinh huong.doc


07-03-2014

21 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL